موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1036-NCAEA ارائه چارچوب چیرگی خدمات در تدوین استراتژی و معماری تحول دیجیتال شرکت‌های بیمه شیرین ضیایی دوستان، شاهین فتاحیانی، رضا درخشی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1019-NCAEA ارائه چارچوب مدیریت داده مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی در کارخانه های هوشمند زهرا زارعی، پریسا کارشناس مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1011-NCAEA (R1) ارائه روشی برای آماده سازی سازمان ها جهت تدوین طرح معماری سازمانی رضا باقری، رضا رضایی، سید مهدی جامعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1020-NCAEA ارائه روشی برای جمع‌آوری خودکار داده‌ها برای مدل‌سازی خودکار معماری سازمانی منصوره بزرگی، دکتر اسلام ناظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1051-NCAEA ارائه رویکردی برای پردازش رخداد در اینترنت اشیاء با استفاده از تطابق الگویی در گراف‌های RDF روناک دهقان، فریدون شمس علیئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1008-NCAEA ارائه یک چارچوب تخصیص منابع در فناوری اینترنت اشیاء در لایه مه فاطمه رحمانی، دکتر سید اکبر مصطفوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1044-NCAEA ارائه یک معماری مبتنی بر مهندسی سرویس برای راهکار جامع سازمانی در صنعت فولاد شرکت فناپ ، حمیدرضا آموزگار، محمد امینی، محمد بستام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1009-NCAEA ارائه مدل مرجع پیشنهادی برای معماری مدیریت هویت و دسترسی در سازمان‌ها تورج اکبری، هاتف رسولی، عبدالرضا ترقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1056-NCAEA ارزیابی و بهبود کیفیت کلان داده های سازمان ها انسیه سادات موسوی نژاد، بهار فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1054-NCAEA استفاده از مدل قابلیت کسب و کار در شبکه معماری صنعت بانکداری جهت طراحی بهینه سفر مشتری پریماه محمدپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1025-NCAEA بررسی خط سیر تحقیقاتی معماری سازمانی در گذشته، حال و آینده رضا فتوحی سلاله، فریدون شمس علیئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1040-NCAEA بررسی نقش معماری سازمانی در قابلیتسازی فناوری اطلاعات مینا رنجبرفرد، سیده ریحانه میرسالاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1053-NCAEA بررسی و مقایسه وضعیت معماری سازمانی در افغانستان و کشور‌های همسایه (هندوستان –ایران - آذربایجان – پاکستان) سید روح الله صادقی، سعید عربان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1035-NCAEA بهبود روش زنجیره-نردبانی با استفاده از تعداد بیمه‌نامه صادرشده عرفان صلواتی، مهناز منطقی‌پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1046-NCAEA بهبود عملکرد سازمان ها بر پایه فرآیند کاوی (مورد مطالعاتی: بیمارستانی دانشگاهی در تهران) میلاد نعیمایی عالی، علی بزرگی امیری، محمد جواد محسنی، روح اله شیرزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1033-NCAEA به کارگیری متدولوژی مناسب برای مدیریت پروژه های پیاده سازی معماری سازمانی در یک شرکت بیمه مجتبی رحمانی، مسعود طاهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1004-NCAEA تامین جامعیت داده‌های تولید شده توسط اینترنت اشیا در حوزه سلامت هوشمند با استفاده از تئوری آشوب وابسته به فضا و زمان محمد همتی زاده، فریدون شمس علیئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1013-NCAEA تحلیل و مدل سازی مبتنی بر هدف نیازمندی های امنیتی بیمارستان هوشمند فاطمه قربانی، دکترسید رئوف خیامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1028-NCAEA تدوین ساختار و روش توسعه مفهومی بانکداری شناختی (از منظر چارچوب معماری سازمانی توگف) نجمه نوذر، ایمان رئیسی وانانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1018-NCAEA تدوین معماری سیستمهای اطلاعاتی شرکت گاز استان اصفهان شهره آجودانیان، اکبر نبی الهی، مهرناز مهرآیین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1034-NCAEA تشخیص و کشف تقلب در بیمه درمان با استفاده از الگوریتم‌های شبکه باور عمیق و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون سه لایه سارا ابوطالبی، حمیدرضا لرستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1050-NCAEA تکامل معماری سازمانی در عصر تحول دیجیتال پریماه محمدپور، مطهره حاج محمد حسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1041-NCAEA توسعه مدل مرجع شهر هوشمند با بهره‌برداری از مدل مرجع خدمات دولت الکترونیک شهرزاد تاج پور، اکبر نبی الهی، فرامرز صافی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1015-NCAEA توسعه معنایی آزمون رانه لایه معماری فرآیندهای کسب و کارمبتنی بر چارچوب توگف مهدی رحمانیان، رامین نصیری، مهران محسن زاده، رضا روانمهر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1026-NCAEA شناسایی ابعاد مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی فهیمه مرادی، علی معینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1010-NCAEA ضرورت ارائه متدولوژی چابک بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران: بررسی راهکارها و ویژگی ها علی راضی، رضا رضایی، احمدعلی یزدان پناه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1002-NCAEA طراحی مراحل معماری‌سازی سیستمی از سیستم‌ها با استفاده از روش‌شناسی‌های تحقیق در عملیات محمدرضا مهرگان، محمد ابویی اردکان، میترا فهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1022-NCAEA طراحی معماری نرم افزار سیستم یکپارچه اطلاعات بیمارستانی مهدی بوالحسنی، رضا رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1003-NCAEA یک راهکار نظریه بازی برای اتحاد سرویس های نرم افزاری بین سازمانی عاطفه صالحی، رسول اسماعیلی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1042-NCAEA مدل بهبود فرآیند‌های معماری سازمانی در روند مدیریت فناوری به منظور توسعه خدمات مالی در بانک ملی ایران عبدالمجید سعادت نژاد، علی شایان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1043-NCAEA مروری برالگوهای تدوین قابلیتهای کسب وکار جهت استفاده در مدلسازی معماری کسب وکار اکبر نبی الهی، سمیه درخشان، ناصر خانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1001-NCAEA معماری میکروسرویس تحولی بنیادین در سیستم های بانکی رضا گنجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1027-NCAEA مقایسه روش های ارزیابی معماری زیرساخت فناوری اطلاعات سید ابوذر مزارعی، سید رئوف خیامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1030-NCAEA نقش تجارت الکترونیک در شرکت بیمه و ارائه راهکارهای لازم درخصوص جلب رضایت بیمه گذاران ملیکا فیروزی، سحر کمالخانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1057-NCAEA نقش تجارت الکترونیک در شرکت بیمه و ارائه راهکارهای لازم درخصوص جلب رضایت بیمه گذاران (نسخه اصلاحی) ملیکا فیروزی، سحر کمالخانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1058-NCAEA نقش حکمروایی داده در بهبود مدیریت شهری سارا بوربور حسینبیگی، شیرین حامدآهنگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1047-NCAEA نقش معماری سازمانی و شناسایی و ارزیابی ریسک‌های موجود در صنعت بیمه با رویکرد مدیریت استراتژیک (مورد مطالعاتی: بیمه پارسیان استان گیلان) زهرا کاظم نژاد، فرهاد بازیار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است