•  استراتژی‌های نوآورانه در معماری سازمانی
  •  آینده معماری سازمانی
  •  نقش فناوری‌های نو در سازمان‌ها (بلاکچین، IoT، ...)
  •  تجربیات عملی معماری سازمانی
  •  چارچوب‌ها، زبان‌ها و ابزارهای مدل‌سازی و ارزیابی معماری سازمانی
  •  مدیریت فرایندهای کسب‌وکار
  •  مدیریت داده‌های سازمان و کاربردهای هوش تجاری و داده‌کاوی
  • مهندسی سرویس و هماهنگی با متدولوژی‌ها و مدل‌های نرم‌افزار
  • کاربردهای معماری سازمانی در دولت الکترونیکی