برای تهیه مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

 

  • مقاله به زبان فارسی نگارش شود.
  • مقاله حداکثر 8 صفحه باشد.
  • هزینه هر صفحه اضافه (تا سقف 4 صفحه) به ازای هر صفحه 1/000/000 ریال است.
  • مقاله باید نشان دهنده کار جدید باشند و قبلا در کنفرانس یا مجله دیگری چاپ نشده باشد.
  • مقالات صرفا از طریق سایت همایش ارسال شوند.

 

فایل ورد قالب همایش را از اینجا دانلود کنید.