1. اعلام لینک های ورود به کارگاه ها
لینک ورود به کارگاه های امروز 17 آبان، برای شرکت کنندگان از طریق ایمیل ارسال شده است.
2. فرمت فایل ارائه
فرمت فایل پاورپونت همایش
3. ارسال چکیده انگلیسی مقالات
مهلت ارسال چکیده انگلیسی مقالات
4. برگزاری پنل تخصصی صنعت بیمه (تحول دیجیتال)
با همکاری پژوهشکده بیمه، پنل تخصصی معماری سازمانی و صنعت بیمه با محور تحول دیجیتال برگزار می شود.
5. فراخوان برگزاری کارگاه
از کلیه اساتید و متخصصان حوزه معماری سازمانی دعوت می شود عناوین کارگاه های پیشنهادی خود را از طریق سایت همایش اعلام نمایند.
6. سخنرانی آقای دکتر پویان جمشیدی
آقای دکتر پویان جمشیدی از دانشگاه کارولینای جنوبی به عنوان سخنران کلیدی در همایش حضور خواهند داشت.
7. سخنرانی کلیدی دکتر JOHN GØTZE
آقای دکتر جان گوتزه از دانشگاه کوپنهاگ به عنوان سخنران کلیدی در همایش حضور خواهند داشت.
8. قالب ارسال مقاله
قالب ارسال مقاله در سایت قرار گرفت.
9. راه اندازی سایت کنفرانس
سایت چهارمین کنفرانس پیشرفت های معماری سازمانی راه اندازی شد.