جهت ثبت نام در همایش لازم است ابتدا در سایت ثبت نام نمایید. تعرفه های ثبت نام در منوی ثبت نام: فرم شرکت در همایش ذکر شده است.

لازم است هزینه ثبت نام به حساب زیر واریز گردد و تصویر فیش واریزی در سایت بارگذاری شود. 

شماره حساب جهت واریز وجه ثبت نام:

شماره حساب ٠١٠١٤٧٤٢٢٤٠٠٤ حساب سپهر بانک صادرات شعبه ١٦٥٢ دانشگاه صنعتى شریف به نام انجمن انفورماتیک ایران.

در ضمن امکان پرداخت آنلاین از طریق سایت انجمن انفورماتیک به آدرس زیر وجود دارد:

http://www.isi.org.ir/onlinepaybsi/payment.aspx

تصویر رسید پرداخت را از طریق منوی صدور صورتحساب و پرداخت هزینه در سایت بارگذاری نمایید.

 دوستانی که فقط در نشست تخصصی صنعت بیمه و یا وزارت نیرو شرکت می کنند، در نوع عضویت گزینه مذکور را انتخاب نمایند تا ثبت نام آنها با تعرفه نشست های تخصصی محاسبه گردد. شرکت در این نشست ها برای افرادی که در همایش ثبت نام کرده اند رایگان است.

فایل راهنمای ثبت نام را از اینجا دانلود نمایید.