حمایت کنندگان اصلی
حامی معنوی
مرکز علوم و مدیریت داده دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه گیلان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه کاشان
دانشگاه یزد
آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
دانشگاه علم و صنعت
انجمن انفورماتیک ایران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشکده بیمه
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
حمایت کنندگان رسانه ای
پایگاه نمایه سازی مقالات همایش
پایگاه سیویلیکا