برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
4,000,000 ریال
پژوهشگرانی که مقاله آن ها در همایش پذیرفته شده است، باید هزینه ثبت نام را تا تاریخ 5 مهرماه واریز نمایند.
2
2,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1399-06-31
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1399-06-31
2,000,000 ریال
4
تا تاریخ 1399-06-31
800,000 ریال
پس از تاریخ 1399-06-31
1,000,000 ریال
5
1,000,000 ریال
این نوع عضویت شامل حال نویسندگان مقالات نمی شود.
6
2,000,000 ریال
این نوع عضویت صرفا مخصوص افرادی است که مایلند صرفا در نشست تخصصی صنعت بیمه ثبت نام نمایند. شرکت در نشست تخصصی صنعت بیمه برای افرادی که در همایش ثبت نام کرده اند و هزینه 400 هزار تومانی را واریز کرده اند رایگان بوده و نیازی به ثبت نام مجدد ندارد.
7
2,000,000 ریال
8
0 ریال
مخصوص اعضای کمیته علمی همایش
9
0 ریال
مخصوص مهمانان ویژه همایش که از طریق دبیرخانه با ایشان هماهنگی صورت گرفته است.
10
2,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.