بررسی خط سیر تحقیقاتی معماری سازمانی در گذشته، حال و آینده
کد مقاله : 1025-NCAEA
نویسندگان:
رضا فتوحی سلاله *، فریدون شمس علیئی
دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
چکیده مقاله:
معماری سازمانی (EA) از زمان معرفی‌اش در اواخر قرن ۱۹، به یک روش شناخته‌شده برای مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در راستای منافع تجاری تبدیل شده‌است. تکامل این رشته در بسیاری از نشریات علمی موجود منعکس شده‌است. در یک بازه زمانی در حدود سی‌سال، تقریبا ۴۰۰۰ مقاله ژورنالی و کنفرانسی راجع به معماری سازمانی منتشر شده‌اند. ما در این مقاله یک مرور ادبیات جامع و سیستماتیک با استفاده از فن‌آوری‌های هوش مصنوعی مثل بازیابی اطلاعات، متن‌کاوی و یادگیری نظارت‌شده اجرا می‌کنیم. ما تمرکز فعلی معماری سازمانی را توصیف کرده و پیشنهادهایی را برای نشریات و کنفرانس‌های آینده با استفاده از «تکنیک تجزیه و تحلیل پیشگویانه» ارائه می‌کنیم. پس از تجزیه و تحلیل متوجه شدیم که تمرکز تحقیقات EA از «شناخت ابتدایی» در سال‌های ابتدایی به سمت «مدیریت EA» تغییر کرده است. علاوه بر این، ما چندین موضوع جدید را شناسایی و بررسی کردیم: ما دریافتیم که محاسبات ابری بیش‌ترین تاثیر را بر EA داشته است و پیش‌بینی می‌کنیم که این موضوع تا سال 2025 همچنان به قوت خودش باقی باشد. طبق پیش‌بینی ما، اینترنت اشیاء با بیش‌ترین رشد تاثیر شگرفی بر EA خواهد داشت و به روند تحقیقاتی تبدیل می‌شود. علاوه بر این، براساس مقایسه با چرخه هایپ گارتنر، ما یک تناقض بین ترندهای EA در کارهای آکادمیک در مقابل تجربه‌های عملی مشاهده می‌کنیم که یک نقطه شروع برای تحقیقات آینده خواهد بود. همچنین در این مقاله، چارچوب انعطاف‌پذیر برای رهبری سازمان‌ها در دوران اختلالات ناشی از اپیدمی کوید19 که توسط گروه EY معرفی شده بود، کامل مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
معماری سازمانی، روندهای معماری سازمانی، اپیدمی کوید-19، چارچوب انعطاف‌پذیر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است