بررسی و مقایسه وضعیت معماری سازمانی در افغانستان و کشور‌های همسایه (هندوستان –ایران - آذربایجان – پاکستان)
کد مقاله : 1053-NCAEA
نویسندگان:
سید روح الله صادقی *1، سعید عربان2
1گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
2گروه کامپیوتردانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
چکیده مقاله:
معماری سازمانی روشی موثر در تطبیق اهداف راهبردی سازمان‌ها با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی آنها می‌باشد. این رویکرد از اواخر دهه هشتاد میلادی آغاز و به موازات پیشرفتهای چشم‌گیر در حوزه فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات، کاربردها، روش‌ها و ابزارهای مربوط به آن بطور فزاینده‌ای در حال تکامل هستند. در این مدت بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها در کشورهای مختلف به اثربخشی این رویکرد در هدایت و کنترل راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطاتی‌شان پی برده‌‌ و از آن در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت کلان فناوری اطلاعات خود استفاده کرده‌اند. برخی کشورها در کنار معماری سازمانی، حرکت‌های مربوط به دولت الکترونیک را نیز آغاز و این دو رویکرد را به موازات و متاثر از یکدیگر به پیش می‌برند. از مهمترین کاربردهای معماری سازمانی، ارائه نقشه راهی برای مدیریت پیچیدگی و تغییرات و نیز اولویت‌بندی در ارائه خدمات فناوری اطلاعات و تخصیص منابع به آن‌ها می‌باشد. در این مطالعه، وضعیت معماری سازمانی در افغانستان و برخی کشور‌های همسایه‌ (شامل ایران، آذربایجان، پاکستان و هند) براساس اطلاعات موجود مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بصورت فشرده ارائه شده است. کارهای انجام شده در هر یک ازکشورهای مذکور از دیدگاه اهداف معماری سازمانی بررسی شده تا مشخص گردد که: آیا در کشور اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟ اگر صورت گرفته است به چه دستاوردهایی رسیده؟ و اگر اقدامی در این راستا صورت نگرفته، به چه علت هایی بوده است؟
کلیدواژه ها:
معماری سازمانی، ایران، هند، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، آسان خدمت، IEAF، IndEA، چارچوب‌های معماری سازمانی، دولت الکترونیک، E-Government.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است