تکامل معماری سازمانی در عصر تحول دیجیتال
کد مقاله : 1050-NCAEA
نویسندگان:
پریماه محمدپور *1، مطهره حاج محمد حسنی2
1مدیر گروه توسعه‎‌ی محصولات جدید شرکت داده ورزی سداد
2کارشناس ارشد توسعه محصول/شرکت داده ورزی سداد
چکیده مقاله:
یکی از مفاهیم اصلی در حرکت به سمت صنعت 4.0، تحول دیجیتال است که زمینه‌های نوظهوری از فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد. معماری سازمانی می‌تواند به عنوان ابزاری در تحقق تحول دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد؛ اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ماهیت تحول دیجیتال و روندهای نوظهور، به منظور دستیابی به موفقیت در این راستا، نیاز است تا نگرش ما نسبت به معماری سازمانی تغییر کند و باید ملاحظاتی را از منظر جنبه‌های مختلف و در جهت تکامل معماری سازمانی در نظر گرفت. این جنبه‌ها عبارت‌اند از مکتب و سطح معماری سازمانی، سطوح و نوع قابلیت‌ها، معماری سازمانی مرجع، چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی، جنبه‌های تأثیرگذار در هر لایه از معماری سازمانی، چالش‌ها و مسائل مرتبط با مدل‌سازی و در نهایت نقش معمار سازمان در حرکت به سمت تحول دیجیتال.
در این مقاله سعی بر این است تا با هدف تکامل معماری سازمانی در عصر تحول دیجیتال، هر یک از جنبه‌های فوق، به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی ارائه شود.
کلیدواژه ها:
صنعت 4.0، معماری سازمانی، تحول دیجیتال، قابلیت، چارچوب معماری سازمانی، متدولوژی معماری سازمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است