طراحی معماری نرم افزار سیستم یکپارچه اطلاعات بیمارستانی
کد مقاله : 1022-NCAEA
نویسندگان:
مهدی بوالحسنی *، رضا رضایی
گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
چکیده مقاله:
با پیشرفت علم کامپیوتر و ورود آن به بطن زندگی بشر ، اکثر سیستم‌هایی که با آن‌ها سروکار داریم ، به‌صورت کامپیوتری پیاده‌سازی شده اند . درنتیجه یکی از نیازهای حیاتی این است که سیستم‌های بزرگ و پیچیده موجود ، بدون خطا ، سریع ، با امنیت و کارایی بالا و… در اختیارمان قرار گیرد . اما مهم‌ترین مسئله در توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری مقیاس بزرگ ، مبحث معماری آن بوده است . معماری نرم‌افزار ، یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در مهندسی نرم‌افزار است و دلیل اهمیت آن تأثیر بسزای معماری در موفقیتِ توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری است . بنابراین ارائه یک معماری درست و مناسب برای چنین سیستم‌هایی بسیار حائز اهمیت است . از آنجایی ‌که سیستم اطلاعات بیمارستانی ، یک سیستم بسیار کاربردی و مهم در بیمارستان است ، در این تحقیق طراحی معماری با در نظرگرفتن ویژگی‌های کیفی (قابلیت کاربرد پذیری و کارایی ) برای آن جزو اهداف اصلی انتخاب شده است .
کلیدواژه ها:
طراحی معماری نرم‌افزار، سیستم یکپارچه اطلاعات بیمارستانی، روش ADD
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است