استفاده از مدل قابلیت کسب و کار در شبکه معماری صنعت بانکداری جهت طراحی بهینه سفر مشتری
کد مقاله : 1054-NCAEA
نویسندگان:
پریماه محمدپور *
مدیر گروه توسعه‎‌ی محصولات جدید شرکت داده ورزی سداد
چکیده مقاله:
شبکه‎‌ی معماری صنعت بانکداری (BIAN) مدلی مبتنی بر معماری سرویس‌گرا با قابلیت‌های مشخص در قالب دامنه‌های سرویس و تعریف مرزهای مشخص بین آن‌ها است که امکان انتخاب و یکپارچه‌سازی محصولات مختلف از سازمان‌های متفاوت را جهت ایجاد و کنترل یک کسب‌وکارخاص در حوزه‌ی بانکی میسر می‌سازد. ماموریت اصلی BIAN هدایت صنعت بانکداری جهت رسیدن به توافقی مشترک بر روش دستیابی به یک معماری سرویس‌گرای انعطاف‌پذیر است؛ معماری‌ که با هدف پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های کسب‌وکار بانکی در افزایش چابکی، کاهش هزینه، بهبود بهره‌وری و ارتقای سطح تعامل که اصلی‌ترین رویکردهای بانک در زمینه‌ی استفاده از فناوری اطلاعات است، همسو شده است.
در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی و توصیف مدل B3CM و رویکرد نتیجه‌گرا که مبتنی بر نیازمندی‌های مشتری می‌باشد، به برخی اصول اساسی در ارتباط با طراحی قابلیت‌های بانکی و همچنین نقش API‌های استاندارد BIAN بپردازیم و سپس راهکاری جهت بهینه‌سازی طراحی تجربه سفر مشتری با نگاهی جامع به نیازمندی‌های مشتری و قابلیت‌های بانکی ارائه گردد که توجه به آن در نهایت منجر به بهینه‌سازی طراحی تجربیات مشتری در بهره‌گیری از خدمات بانکی خواهد شد.
کلیدواژه ها:
شبکه معماری صنعت بانکداری، مدل قابلیت کسب‌وکار، معماری سرویس‌گرا، سفر مشتری، رویکرد نتیجه‌گرا
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است