معماری میکروسرویس تحولی بنیادین در سیستم های بانکی
کد مقاله : 1001-NCAEA
نویسندگان:
رضا گنجی *
مدیر زیر ساخت شرکت توسن. www.tosan.com
چکیده مقاله:
نرم افزار های بانکی در حقیقت شاکله اصلی سازمان های مالی و بانک ها هستند , این نرم افزار ها معمولا شامل یک نرم افزار بزرگ مرکزی یا core banking هستند که هسته اصلی معماری نرم افزاری است ,به علاوه , معماری سیستم های بانکی شامل نرم افزارهای کوچکی هستند که معمولا روی کانال ها مستقر می شوند مانند اینترنت بانک , خودپرداز که این نرم افزار ها از طریق یک نرم افزار واسط با core banking در ارتباط هستند.
در حال حاضر نرم افزار های core banking معمولا مبتنی بر معماری های monolithic هستند که معماری های یک پارچه هستند که تغییر در هر بخش از نرم افزار منجر به تغییر در سایر بخش ها می شود بنابر این هر تغییر و یا بهینه سازی در این ها منجر به تغییرات سنگین در نرم افزار و همچنین تست های جامع و down time های طولانی می شود , در این مقاله سعی شده با ارائه مدل میگروسرویس برای نرم افزار های بانکی راه حلی برای مشکلات موجود در حال حاضر در صنعت بانکداری ارائه شود.
کلیدواژه ها:
monolithic , core banking , devops , PSD2 , openbanking , fintech,reactive microservice
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است