برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
جایزه معماری سازمانی
اهداف برگزاری مسابقه
به منظور ارج نهادن به تلاش های سازمان های پیشرو در معماری سازمانی و معرفی پروژه های اجرا شده در این زمینه، از تمامی شرکت های فعال اعم از کارفرما و پیمانکار دعوت می شود پروژه های موفق خود را در این مسابقه شرکت دهند.
توضیحات

شرکت ها می توانند در مرحله اول، خلاصه اثر شامل شرح مختصر پروژه و معرفی کارفرما و محدوده پروژه را ارسال فرمایند. پس از پذیرش در مرحله نخست، جهت دریافت مدارک تکمیلی از طرف دبیرخانه همایش تماس گرفته می شود.

خلاصه آثار ارسالی باید شامل معرفی اجمالی پروژه های اجرا شده باشد و نشان دهد که پروژه در چه ابعادی اجرا شده و چه آثاری برای سازمان به همراه داشته است. پس از بررسی مقدماتی طرح های ارسالی، از سازمان های منتخب، اطلاعات تکمیلی و گزارش تفصیلی پروژه های اجرا شده درخواست خواهد شد. در مرحله اول و داوری مقدماتی نیازی به پرداخت هزینه وجود ندارد. طرح های پذیرفته شده در مرحله اول، هزینه شرکت در جایزه معماری سازمانی را همزمان با ارسال مدارک تکمیلی مرحله نهایی پرداخت می نمایند.

پوستر جایزه معماری سازمانی:

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1400-09-18
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1399-07-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1399-07-30
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1399-06-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-08-05